Jump to the content zone at the center
  • Web Accessibility Guidelines 2.0 Approbal
  • Taiwan.gov.tw [ open a new window]
  • Please scan QR code to visit website.

Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia)

 Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia)
Prevention of Wuhan Pneumonia

 
1.Wear(surgical)mask  properly
2.Practice regular hand washing.
3.Avoid eating raw meats or eggs.
4.Avoid going to public places such as hospitals or markets.
5.Avoid going to Wuhan, China or the affected areas.
Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia)
 


Pag-iwas sa Wuhan Pneumonia
(菲律賓文)Pag-iwas sa malubhang espesyal na nakakahawang sakit na pulmonya (Wuhan pneumonia)

 
1.Magsuot ng tamang surgical mask.
2.Ugaliin ang regular na maghugas ng mga kamay.
3.Iwasan kumain ng mga hilaw na karne o itlog.
4.Umiwas na magpunta sa matataong lugar kagaya ng hospital o palengke.
5.Umiwas na mamasyal sa  Wuhan,China o sa mga apektadong lugar.
 (菲律賓文)Pag-iwas sa malubhang espesyal na nakakahawang sakit na pulmonya (Wuhan pneumonia)
 
 


Phòng chống viêm phổi Vũ Hán
(越南文)Phòng ngừa viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (viêm phổi Vũ Hán)

1.Đeo khẩu trang y tế đúng cách.
2.Thường xuyên rửa tay đúng cách.
3.Tránh ăn thịt sống hoặc trứng.
4.Tránh đi đến bệnh viện hoặc chợ truyền thống.
5.Tránh đi đến Vũ Hán hoặc những khu vực nằm trong vùng dịch bệnh.
 
 (越南文)Phòng ngừa viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (viêm phổi Vũ Hán)
 
(泰語)การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น)
ป้องกันหวู่ฮั่นโรคปอดบวม
1.สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง
2.ล้างมือเป็นประจำ
3.หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบ
4.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลหรือตลาด
5.หลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 
 (泰語)การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น) ป้องกันหวู่ฮั่นโรคปอดบวม

(印尼文)Pencegahan pneumonia infeksi khusus yang parah (Wuhan pneumonia)
Pencegahan Pneumonia Wuhan
1.Pakailah masker medis dengan tepat.
2.Praktekkan mencuci tangan secara teratur.
3.Hindari mengonsumsi daging atau telur mentah.
4.Hindari pergi ke tempat-tempat umum seperti rumah sakit atau pasar.
5.Hindari pergi ke Wuhan, Tiongkok atau daerah yang terkena dampak.
(印尼文)Pencegahan pneumonia infeksi khusus yang parah (Wuhan pneumonia) Pencegahan Pneumonia Wuhan